วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

SECRET INVASION EP.1 กับ 37 ประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs

23 มิ.ย. 2023
2665

 • 00:00 – Intro
 • 00:24 – 01 ตัวอักษรแนะนำสถานที่
 • 00:43 – 02 การปรากฏตัวของ Everett Ross
 • 01:31 – 03 The Third Man
 • 01:46 – 04 เบาะแสการก่อการร้ายจาก Prescod
 • 02:14 – 05 ศรัทธาที่เปลี่ยนไป
 • 03:12 – 06 สถานีอวกาศ S.A.B.E.R.
 • 04:01 – 07 Ross ตัวจริงอยู่ไหน?
 • 05:00 – 08 ความน่าสนใจของเหตุการณ์ก่อการร้าย
 • 05:39 – 09 อธิบายฉาก Intro ที่ทำโดย AI
 • 07:53 – 10 Nick Fury กลับโลกกับความคิดที่เปลี่ยนไป
 • 08:32 – 11 สังขารที่เปลี่ยนไปและความน่าสงสัย?
 • 08:57 – 12 Hill อาจเกี่ยวข้องกับ MI6
 • 09:18 – 13 Sonya Falsworth เจ้าหน้าที่ MI6
 • 09:39 – 14 ต้นไม้จากต่างดาว Santo Millika
 • 10:03 – 15 คำทักทาย
 • 10:17 – 16 Soren ภรรยาของ Talos
 • 10:54 – 17 ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ
 • 11:28 – 18 ชะตากรรมของประธานาธิบดี Ritson
 • 13:14 – 19 เหตุที่ Skrulls ต้านทานกำมันตภาพรังสี
 • 13:43 – 20 ชาวัรมา (Shawarma)
 • 14:20 – 21 สอดส่องติดตาม
 • 14:47 – 22 อ้างถึงเหตุการณ์ Far From Home
 • 15:25 – 23 G’iah กับ New Skrullos
 • 15:53 – 24 Skrullos ในคอมมิก
 • 16:21 – 25 Beto
 • 16:40 – 26 แผนการของ Gravik
 • 17:30 – 27 ทหารจาก AAR
 • 17:49 – 28 เครื่องตรวจสอบความทรงจำ
 • 18:02 – 29 Pagon และหน้าที่ที่ได้รับ
 • 18:30 – 30 ความแข็งแรงของ Skrulls
 • 18:55 – 31 การเอ่ยถึงทีม Avengers
 • 19:41 – 32 เจ้าหน้าที่ Keller
 • 20:03 – 33 ยังไม่พร้อม
 • 20:23 – 34 รับมือกับปัญหา 2 ด้านและความไว้ใจ
 • 21:08 – 35 ระลึกถึง Infinity War
 • 21:28 – 36 การเสียชีวิตของ Hill
 • 22:15 – 37 Maria Hill เป็น Skrulls หรือไม่
 • 22:53 – Outro

SECRET INVASION EP.5 กับ 40 ประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs

https://youtu.be/OFl…

Read More..

SECRET INVASION EP.3 กับ 26 ประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs

https://youtu.be/8vC…

Read More..

SECRET INVASION EP.2 กับ 35 ประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs

เจาะตัวอย่างแรก THE MARVELS กับ 28 ประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยง Easter Eggs และสิ่งที่อาจพลาดไป

SHE-HULK ตอนจบ (EP.9) กับ 46 ประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

WEREWOLF BY NIGHT กับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

SHE-HULK ตอนที่ 8 (EP.8) กับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

10 ประเด็นสำคัญใหญ่จากตัวอย่างที่ 2 ของ Black Panther: Wakanda Forever

SHE-HULK ตอนที่ 7 (EP.7) กับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

SHE-HULK ตอนที่ 6 (EP.6) กับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

SHE-HULK ตอนที่ 5 (EP.5) กับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

SHE-HULK ตอนที่ 4 (EP.4) กับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

SHE-HULK ตอนที่ 3 (EP.3) กับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)

SHE-HULK ตอนที่ 2 (EP.2) กับ ประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงและ Easter Eggs (สปอยล์)