วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

Akara Tutor

ระบบทางเทคโนโลยี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปริมาณสารสัมพันธ์ EP.2 โมล (Mole) | เคมี ม.4
ปริมาณสารสัมพันธ์ EP.1 มวลอะตอม | เคมี ม.4
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างไร??
วิทยาการคำนวณ ม.3 EP.3 | การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
วิทยาการคำนวณ ม.3 EP.2 | การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
วิทยาการคำนวณ ม.3 EP.1 | การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 อัตนัย ข้อ 21-25
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ18-19-20
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ17
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ16
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ14-15
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ11-12-13
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 รวมข้อ 1-10 Part1
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ10
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ8-9
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ7
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม 3 ปี 62 ข้อ6
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ4-5
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม 3 ปี 62 ข้อ2-3
เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม 3 ปี 62 ข้อ1