ระบบทางเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยี…

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอ…

ปริมาณสารสัมพันธ์ EP.2 โมล (Mole) | เคมี ม.4

 462 t…

ปริมาณสารสัมพันธ์ EP.1 มวลอะตอม | เคมี ม.4

ดูวีดีโอประกอบกา…

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

Previous Next กา…

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างไร??

https://youtu.be…

วิทยาการคำนวณ ม.3 EP.3 | การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2

กรรมวิธีในการประ…

วิทยาการคำนวณ ม.3 EP.2 | การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1

กรรมวิธีในการประ…

วิทยาการคำนวณ ม.3 EP.1 | การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ

การรวบรวมข้อมูล …

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 อัตนัย ข้อ 21-25

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ18-19-20

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ17

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ16

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ14-15

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ11-12-13

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 รวมข้อ 1-10 Part1

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ10

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ8-9

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ7

Akara Tutor R…

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม 3 ปี 62 ข้อ6

 2,762 …

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 62 ข้อ4-5

 2,725 …

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม 3 ปี 62 ข้อ2-3

 2,926 …

เฉลยข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ม 3 ปี 62 ข้อ1

 2,773 …