วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างไร??

17 ม.ค. 2021
1393

https://youtu.be/gb29Trhjip0

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ต่างกันอย่างไร? | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
#นวัตกรรม #เทคโนโลยี #AkaraTutor
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์

00:00 intro
00:36 ความหมายของเทคโนโลยี
01:24 ความหมายของนวัตกรรม
03:17 การเกิดนวัตกรรม
04:09 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
04:31 การสร้างนวัตกรรม