วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ฉบับปี 2021

ดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ฉบับปี 2021

 1. เข้า Apps Safari

  ใช้ Apps Safari ในการดาวน์โหลด

 2. เข้าเว็บไซต์ youtube.com

 3. เลือกคลิปที่ต้องการดาวน์โหลด ใน Yotube

 4. แก้ไขคำในช่อง URL

  โดยการเติม to หลัง ตัว e ของคำว่า youtube

 5. เลือกรูปแบบการดาวน์โหลด

  โปรแกรมจะให้เลือกรูปแบบการดาวน์โหลด เป็น mp3, mp4, mp4HD

 6. ทำการดาวน์โหลด

  กดดาวน์โหลด คลิปจะถูกเก็บไว้ที่ apps File ในรายการดาวน์โหลด

 7. นำคลิปลง apps รูปภาพ (Photo)

 8. สามารถเข้าเว็บโหลดคลิปโดยตรง

  www.mp3fromlink.com เพื่อโหลดคลิปโดยตรง

ถ้าอ่านข้อความนี้ไม่เข้าใจ สามารถดูคลิปประกอบตามได้เลยนะครับ