วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

รู้จักเหล่า Eternals ใน MCU ให้เข้าใจมายิ่งขึ้น

0:00 – 0.intro

0:40 – 1. Celestials

2:20 – 2. ฉากที่ Ajak ขี่ม้า

3:11 – 3. เสียงพูดที่ว่า “When You Love Something, You Fight For It”

3:47 – 4. ฉากริมทะเล กับแสงอาทิตย์สาดมา

4:33 – 5. ฉากรวมตัวของ เหล่า Eternal ในป่า

5:27 – 6. ฉากต่อสู้ของ Angelina Jolie รับบทเป็น Thena

6:39 – 7. ฉากยุคโบราณ หน้าเมือง Babylon

8:16 – 8. คำพูดของ SerSi “เราคือคนที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง”