วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

เที่ยวเมืองละโว้ : งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์