วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

เที่ยวเมืองละโว้ : งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์