วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

การสร้างเว็บไซต์ด้วย ภาษา HTML เบื้องต้น

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เนื้อหาของคอร์ส

01 รู้จักภาษา HTML
การกำเนิดภาษา และความสารถของภาษาในปัจจุบัน รวมถึงความหมายและศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

  • ทำไมต้องเป็นภาษา HTML
  • โครงสร้างของภาษา HTML
  • รู้จักศัพท์ของเว็บไซต์
  • เว็บบราว์เซอร์ (Web Browser) และโดเมนเนม
  • คำสั่งเริ่มต้นสำหรับ HTML

02 การจัดรูปแบบเอกสาร