วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

นครปฐม (องค์พระปฐมเจดีย์ + พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง)