Akara Courses เรื่องฮิต แนะนำ

หลักการทำงานและการแปลภาษาของคอมพิวเตอร์ EP.2

ระบบคอมพิวเตอร์นั้นทำงานอย่างมีขั้นตอน โดยระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งถ้าปราศจาก ซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ก็เป็นเหมือนเศษโลหะ ที่ไม่สามารถอะไรได้เลย

ในขั้นตอนเรื่มต้น ซอฟต์แวร์ถูกเขียนขึ้นมาก้วยภาษาโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C++/C# , JAVA, PHP หรือ Python ฯลฯ จากนั้นโปรแกรมจะถูกแปลด้วยซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอีกชนิดที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์แปลภาษา หรือตัวแปลภาษา (translator) เช่น คอมไพล์เลอร์ (compiler) อินเตอร์พรีเตอร์ (interpreter) หรือ แอสเซมเบลอร์ (assembler) ให้กลายเป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) 

ภาษาเครื่อง (Machine Language) มีลักษณะเป็นเลขฐานสอง (Binary Code) ทั้งหมด ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถทำงานและเข้าใจได้เพียงคำสั่งภาษาเครื่องเท่านั้น

ขั้นตอนการแปลภาษาของคอมพิวเตอร์มีดังนี้

  1. ซอฟต์แวร์ที่เราได้เขียนโปรแกรมขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่หน่วยความจำสำรอง เช่น ฮาร์ดดิส 
  2. ตัวแปลภาษาจะทำการแปลภาษาจากโคดคำสั่งที่เราได้เขียนขึ้น เพื่อแปลเป็นภาษาเครื่อง 
  3. เมื่อผู้ใช้งานดับเบิลคลิกการทำงานของโปรแกรมใดๆ ใน icon โปรแกรมจะถูกโอนย้ายไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก คือ แรม (RAM) ของคอมพิวเตอร์
  4. ซีพียูจะอ่านข้อมูลคำสั่งจาก แรม เข้ามาทำงานที่ ซีพียู (cpu)
  5. ซีพียูทำการประมวลผลคำสั่งดังกล่าว เพื่อสั่งและควบคุมให้อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ทำงาน

 3,044 total views,  10 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *